top of page

MEETBAAR

In projectorganisaties is veel ervaring en kennis met de traditionele “ijzeren driehoek” (tijd, geld en resultaat). Deze is belangrijk en daar maken onze professionals ook gebruik van. Veel projecten en programma’s mislukken omdat het daarbij blijft. Het is ook belangrijk om te acteren op concrete data over de verbindingsdriehoek (leiderschap, veranderkracht en acceptatie).

Hierdoor heeft u niet alleen inzicht of de verandering tijdig gerealiseerd wordt binnen het gestelde budget. Ook wordt inzichtelijk waar uw organisatie en teams staan in de verandercurve. Onze metingen leveren directe stuurinformatie op. Hiermee kunnen gerichte interventies uitgevoerd en worden veranderingen voorspelbaar en maakbaar.

Change delivered!

bottom of page