top of page

MAAKBAAR

Al decennia is onderzoek gedaan naar vraagstukken over de maakbaarheid van organisaties. Laten ondernemingen zich leiden? Hoe houdbaar (sustainable) is de strategie in de snel veranderende wereld? Is de wereld alweer veranderd voordat de implementatie is afgerond? Meer dan 50% van grote veranderingen en programma’s leiden niet tot het beoogde succes. Ze duren te lang, ze zijn te complex, te duur en bieden weinig zichtbare resultaten. Darwin SEALS heeft jarenlange ervaring opgebouwd in het maakbaar maken van organisatie en veranderingen.

Voorbeelden van onze aanpak zijn:

  • De vertaling van uw strategie naar agile programma’s.

  • Een integrale aanpak die rekening houdt met uw context en cultuur.

  • Focus op de cruciale resultaten en momenten van de waarheid.

  • Sturing op Leiderschap, Verandervermogen en Acceptatie naast Tijd, Geld en Kwaliteit.

  • Inzicht en interventies door continu data te verzamelen over de acceptatie van de verandering.
     

Voordeel van deze manier van werken is dat programma’s in een kortere tijd tot aantoonbare successen leiden. Door uw organisatie wendbaar te maken kunt u inspelen op de veranderende vraag van de markt.

bottom of page